Shogin säännöt

Pelilauta ja alkuasema

 Shogia  pelataan 9×9 ruudun muodostamalla pelilaudalla.  Lauta on jaettu leveyssuunnassa neljännelle ja seitsemännelle ruutujen rajaviivalle piirretyillä pisteillä kolmeen kolmen ruuturivin suuruiseen alueeseen. Laudan ruudut ovat muodotaan pystysuuntaisia suorakaiteita.

 Kummallakin pelaajalla on 20 pelinappulaa. Nappulat ovat keskenään kaikki samanvärisiä, ja se kummalle pelaajalle ne kuuluvat ilmaistaan sijoittamalla nappula ruutuun siten, että  sen kärki osoittaa vastustajan takariviä kohti. Nappuloiden arvon ilmaisee siihen tummalla värillä merkitty kuvio. Kuninkaita ja kultakenraaleja lukuun ottamatta kunkin nappulan kääntöpuolella on toinen punaisella merkitty kuvio, joka kuvaa nappulan korotusarvoa.

Pelin alussa kumpikin pelaaja sijoittaa nappulansa omalle puolelleen lautaa seuraavasti:

 -pohjariville vasemmalta oikealle: peitsi, ratsu, hopeakenraali, kultakenraali, kuningas, kultakenraali, hopeakenraali, ratsu, peitsi

-toiselle riville toiseen ruutuun vasemmalta lähetti  ja toiseen ruutuun oikealta torni

-kolmannelle riville joka ruutuun sotilas

Nappuloiden liiikkuminen

 Nappulat pelissä liikkuvat seuraavasti:

 Kuningas liikkuu yhden ruudun mihin tahansa pystysuoraan, vaakasuoraan tai  viistoon suuntaan eli  siis samalla lailla kuin shakin kuningas. Se ei saa siirtyä ruutuun, jossa se olisi vastapuolen nappulan uhkaama. Jos pelaajan kuningas on siirtovuoron alussa vastustajan nappulan uhkaama, on tämä uhka torjuttava. Jos se ei ole mahdollista, on kuningas matissa , ja pelaaja on hävinnyt.

Kultakenraali liikkuu yhden ruudun suoraan eteenpäin, vinosti eteenpäin, suoraan sivulle tai suoraan taakse, mutta ei vinosti taakse.

Hopeakenraali liikkuu yhden ruudun suoraan eteenpäin, vinosti eteenpäin  tai vinosti taakse, mutta ei suoraan sivulle tai suoraan taakse. 

Ratsu siirtyy liikkuessaan ensin kaksi ruutua suoraan eteenpäin ja sitten yhden ruudun sivulle hypäten tarvittaessa välissä oleven nappuloiden yi. Toisin kuin shakiissa ratsun siirtymissuunta voi olla vain vastustajan takariviä kohti, joten ratsu voi siirrollaan päästä enintään kahteen ruutuun shakkiratsun kahdeksan mahdollisen ruudun asemasta. 

Peitsi liikkuu suoraan eteenpäin rajoittamattoman määrän ruutuja hyppäämättä kuitenkaan muiden nappuloiden yli.

Torni liikkuu suoraan eteenpäin, taaksepäin tai sivulle rajoittamattoman määrän ruutuja hyppäämättä kuitenkaan muiden nappuloiden yli, eli juuri samalla tavoin kuin torni shakissa.

Lähetti liikkuu viistoon rajoittamattoman määrän ruutuja hyppäämättä kuitenkaan muiden nappuloiden yli, eli juuri samalla tavoin kuin lähetti shakissa.

Sotilas liikkuu yhden askeleen suoraan eteenpäin ja toisinkuin shakissa myös lyö samalla tavoin kuin liikkuu eli suoraan eteenpäin. Shakin tapaista sotilaan aloituskaksoisaskelta ei shogissa ole.

 Siirrettäessä nappula ruutuun, jossa on vastustajan nappula pelaaja lyö tämän nappulan. Lyötyä nappulaa ei poisteta pelistä lopullisesti, vaan sen lyönyt pelaaja ottaa sen talteen laudan viereen hänen halutessaan myöhemmin laudalle palautettavaksi.

Nappuloiden korottaminen

Kuningasta  ja kultakenraalia lukuun ottamatta mikä tahansa pelaajan nappuloista on mahdollista korottaa saattamalla se pelaajan korotusalueelle. Korotusalueella tarkoitetaan pilkutetun viivan erottamaa kolmea takimmaista ruuturiviä vastapuolen päädyssä. Korotus voidaan suorittaa seuraavissa tilanteissa.

– siirrettäessä nappula korotusalueen ulkopuolelta sen sisälle

-siirrettäessä korotusalueella olevaa nappulaa sen sisällä tai sieltä ulos

Pääsääntöisesti korottaminen on vapaaehtoista eli pelaaja saa itse siirtäessään päättää, korottaako hän nappulansa vai ei. Kuitenkin jos nappula siirretään sellaiseen ruutuun, jossa sitä korottamattomana ei enää voisi siirtää (sotilas viimeiselle riville tai ratsu kahdelle viimeiselle riville), korottaminen on pakollista.

Korottaminen tapahtuu kääntämällä nappula sen punainen puoli ylöspäin. Sotilas, peitsi, ratsu ja hopeakenraali liikkuvat korotettuna kultakenraalin tavoin. Torni ja lähetti korottuvat  kruunatuksi torniksi ja kruunatuksi lähetiksi, jolloin ne tavanomaisen liikkumisensa lisäksi saavat mahdollisuuden liiikkua myös kuninkaan tavoin.

 Nappuloiden palauttaminen laudalle

Mikäli pelaajalla on varastossaan vastustajalta lyötyjä nappuloita, hän voi millä tahansa pelivuorolla normaalin siirron asemesta palauttaa yhden niistä laudalle omana nappulanaan. Tämä tapahtuu sijoittamalla tämä nappula johonkin laudan tyhjään ruutuun samaan asentoon kuin pelaajan muut nappulat eli kärki vastustajan takariviä kohti. Vaikka nappula olisi ollut lyötäessä korotettu, se palautetaan korottamattomana, eikä nappula myöskään korotu, jos sen palauttaa suoraan korotusalueelle (myöhemmällä siirrolla sen voi korottaa).

Palautusta koskee kuitenkin seuraavat rajoitukset:

 –  nappulaa ei saa palauttaa paikkaan, jossa se ei pysty enää liikkumaan, eli sotilasta viimeiselle riville tai ratsua kahdelle viimeiselle riville

– sotilasta ei saa palauttaa siten, että samalla laudan pystyrivillä on jo toinen korottamaton oma sotilas, eli kaksoissotilaat eivät ole sallittuja

– sotilasta ei saa palauttaa siten, että palautussiirto tekisi matin

Pelin tavoite

Pelaaja voittaa, jos hän saa uhattua vastustajan kuningasta siten, että uhkausta ei voi torjua, vaan hänen kuninkaansa jää näin matiksi. Koska shogissa nappulat eivät poistu laudalta pysyvästi, shakintapaista pattia ei siinä käytännössä esiinny.Tasapeliksi peli on sovittavissa tilanteessa, jossa kumpikin pelaaja on edennyt kuninkaallaan omalle korotusalueelleen, jossa ne nappuloiden pääsääntöisesti eteenpäin kohdistuvasta hyökkäysvoimasta johtuen ovat turvassa vastustajan hyökkäykseltä. Samoin jos sama asema toistuu pelissä neljästi peräkkäin, peli katsotaan tasapeliksi. Vastustajan kuninkaan ikuinen shakkaaminen on kuitenkin kiellettyä, ja näin tekevä pelaaja häviää pelin.